(+34) 930 189 207 · contacta@3linies.com

Serveis

El valor afegit que donem als nostres treballs son: transparència, resolució i sostenibilitat.

PROJECTES I
LLICÈNCIES

Després d’un primer contacte amb el client per conèixer i entendre les seves propostes procedim a la redacció de tota la documentació tècnica necessària, garantint el compliment de la normativa vigent. Seguidament iniciem el tràmit amb les diferents administracions (Generalitat, Oficina de l’Habitatge, Ajuntaments, etc.) per a l’obtenció de la llicència corresponent.

Rehabilitació de façanes i gestió de subvencions

Actuacions en tot tipus de façanes, estiguin catalogades o no.

Projectes
de legalització

Legalització d’obres sense llicència prèvia.

Reformes

Reformes integrals o parcials d’habitatges i locals.

Canvis d’ús
i segregacions

Adequació de local a habitatge i segregació d’habitatges respectant totes les normatives.

Gestió d’obertura
d’activitats

Llicències i gestions per poder iniciar tot tipus d’activitats.

CERTIFICATS I
INFORMES

Per la realització de determinats tràmits com pot ser la compra-venda d’un immoble, lloguer, legalització, etc. és necessari un document redactat per un tècnic competent. Nosaltres ens encarreguem de la presa de dades necessàries per a redactar el document segons les exigències de cada tràmit.

Cèdules d’Habitabilitat

Tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera i segona ocupació.

Inspecció Tècnica
de l’Edifici (ITE)

Certificats d’aptitud d’edificis unifamiliars i plurifamiliars.

Taxacions d’Edificacions

Valoració econòmica d’habitatges i edificis existents.

Certificats Energètics

Tramitació de certificats d’eficiència energètica d’habitatges i/o locals.

Informes
de Patrimoni

En cas d’edificis catalogats, redacció i tramitació de l’Informe Previ de Patrimoni.

GESTIÓ
INTEGRAL DE
PROJECTES

Per facilitar i garantir la correcta execució d’un projecte d’obra nova o rehabilitació, és necessària una bona gestió. Ens encarreguem de fer el seguiment, la planificació i la presa de decisions des de l’inici de la redacció del projecte, durant l’execució de l’obra, la fase de final d’obra fins l’entrega de l’obra.

Direcció d’Obra i Direcció d’Execució d’Obra

Coordinació de totes les fases del projecte i obra.

Coordinació de Seguretat i Salut

Control de l’aplicació de totes les mesures de seguretat i salut tant col·lectives com individuals a l’obra.

Gestió Fase
Post-venda

Tracte amb nous propietaris i control en fase de repassos.

VOLS DEMANAR PRESSUPOST?

Explican’s el teu projecte i ens posem en contacte amb tu sense cap tipus de compromís.