(+34) 930 189 207 · contacta@3linies.com

PT1903 – Realització d’envà pluvial a façana posterior

EMPLAÇAMENT
Carrer Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 08028 Barcelona (Barcelona)

DATA INICI
15 de juliol de 2020

ENCÀRRECS
Redacció de Projecte Tècnic, Estudi de Seguretat i Salut, Tramitació del comunicat immediat a l’Ajuntament de Barcelona, Direcció d’execució d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut.

ESTAT
Finalitzat

DESCRIPCIÓ

En aquest projecte s’han realitzat dues actuacions diferenciades; per una banda, la col·locació d’un envà pluvial amb aïllament a la façana posterior de l’edifici. El material escollit per a aquest envà ha estat les plaques Naturvex d’Euronit. Abans de la col·locació d’aquest, s’ha hagut de rehabilitar una xemeneia que transcorre pel mig de la façana posterior.

Per altra banda, també s’ha millorat l’evacuació d’aigües de l’edifici col·locant un nou canaló i connectant-lo als baixants ja existents.

  • Data 19 novembre 2020
  • Tipus Actuacions

Projectes relacionats