(+34) 930 189 207 · contacta@3linies.com

PT1902 – Manteniment de coberta comunitària

TIPUS
Actuacions

EMPLAÇAMENT
Carrer Mineria, 08038 Barcelona (Barcelona)

DATA INICI
28 de novembre de 2019

ENCÀRRECS
Redacció de Projecte Tècnic, Estudi de Seguretat i Salut, Tramitació del comunicat immediat a l’Ajuntament de Barcelona, Direcció d’execució d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut.

ESTAT
Finalitzat

DESCRIPCIÓ
Aquest projecte és de manteniment d’una coberta, la qual necessitava que s’hi realitzessin les següents activitats:

  • Neteja general mitjançant aigua a pressió de la totalitat de la coberta
  • Repàs de l’estat de les juntes amb morter, reparant les que es trobin en mal estat
  • Reparació de rajoles en mal estat amb aplicació de pintura i revestiment elàstic que funcionin a la vegada d’impermeabilitzants

Projectes relacionats